Aktualności i wydarzenia

(fot. M. Rudek, M. Świątkowski, G. Wielgoszewski, M. Zielony)


29 sierpnia 2016

Znamy już termin XIV Ogólnopolskiego Seminarium Techniki Jonowe połączonego z IV Zimową Szkołą Nanoinzynieria Powierzchni TJ & nanoIP.

Odbedzie się ono w dniach 8-11 marca 2017r w Szklarskiej Porębie.
Więcej szczegółów zostanie podane jesienią br.


15 lipca 2016

Podczas zebrania Zakładu nasz doktorant mgr inż. Wojciech Majstrzyk prezentuje postępy swoich prac nt. prowadzonych badań nad mikrobelkami elektromagnetycznymi.


12 lipca 2016

Podczas zebrania Zakładu ma miejsce wystąpienie dra Mariusza Martyniuka z Uniwersytetu Australii Zachodniej (Perth, Australia) pt. "Microelectromechanical systems for remote sensing".


24 czerwca 2016

Podczas zebrania Zakładu gościmy dra Andrzeja Kulika z Politechniki Federalnej w Lozannie (Szwajcaria), który wygłosił wykład nt. "AFM detected nanoscale Infrared Spectroscopy (nanoIR): technique and applications".


17 czerwca 2016

Podczas zebrania Zakładu gościmy Państwa dr Annę Ziębowicz i dra Bogusława Ziębowicza z Politechnika Śląskiej, którzy wygłosili wykład nt. "Rola inżynierii materiałowej w protetyce stomatologicznej".


20-22 maja 2016

Studenci ze Studenckiego Stowarzyszenia Naukowego SPENT po raz siódmy zorganizowali Wiosenne Seminarium Naukowe. Odbyło się ono w dniach 20-22 maja w Domu Pracy Twórczej „Limba” w Karpaczu. Podczas seminarium m.in. studenci i doktoranci ZMMiN prezentowali wyniki swoich prac oraz prowadzonych projektów w ramach SSN SPENT w formie wykładów oraz prezentacji plakatowych.

W trakcie seminarium odbyły się 3 sesje wykładowe oraz jedna sesja plakatowa. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana i obejmowała fizykę kwantową, zagadnienia projektowania elektroniki czy wyniki prac eksperymentalnych z obszaru mikroskopii bliskich oddziaływań. Były one podstawą do wielu ciekawych i owocnych dyskusji.

Więcej informacji na stronie www Uczelni w zakładce Aktualności >tutaj<.


17 maja 2016

Wykład wygłosiła Pani dr Maria Evelina Mognaschi "Optimal design of electromagnetic devices" z Uniwersytetu w Pawii (Włochy) z Laboratorium Modelowania Urządzeń Elektromagnetycznych.

Dr Maria Evelina Mognaschi from University of Pavia (Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione) presented a talk "Optimal design of electromagnetic devices".


28 kwietnia 2016

Nasz wieloletni współpracownik, mgr inż.. Michał Zielony, został uhonorowany miejscem w "Alei Sław" w laboratorium 015a/C-2. Pan Michał Zielony jest jednym z głównych konstruktorów mikroskopu AFM serii Drobnowidz oraz osobą, która rozwinęła sterownik tego mikroskopu w oparciu o procesory sygnałowe (DSP).
Serdeczne gratulacje od całego Zespołu!

Michał Zielony otrzymuje pamiątkowe zdjęcie do zawieszenia w Alei Sław


6 kwietnia 2016

Odbywa się obrona rozprawy doktorskiej doktoranta mgra inż. Piotra Pałetko („Nowoczesne narzędzia dla analityki chemicznej na bazie układów mikromechanicznych i nanoelektronicznych").
Recenzentami pracy byli: Dr hab. inż. Piotr Jasiński (Politechnika Gdańska) i Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej).

Zachęcamy do zapoznania się z autoreferatem rozprawy doktorskiej.

 

Mgr inż. Piotr Pałetko presented a summary of his work and defended his PhD thesis „Nowoczesne narzędzia dla analityki chemicznej na bazie układów mikromechanicznych i nanoelektronicznych" (Novel tools for chemical analytics based on micromechanical and nanoelectronic devices).  Dissertation was reviewed by Dr hab. inż. Piotr Jasiński (Gdańsk University of technology) and Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic (Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław University of Technology).

Obrona rozprawy doktorskiej Piotra Pałetko   Obrona rozprawy doktorskiej Piotra Pałetko   Obrona rozprawy doktorskiej Piotra Pałetko


2 marca 2016

Odbywa się obrona rozprawy doktorskiej doktoranta mgra inż. Konrada Nieradki („Badania i właściwości czujników biochemicznych na bazie macierzy mikrodźwigni sprężystych"). Recenzentami pracy byli: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka (Politechnika Warszawska) i Dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej).

Zachęcamy do zapoznania się z autoreferatem rozprawy doktorskiej.

Mgr inż. Konrad Nieradka presented a summary of his work and defended his PhD thesis „Badania i właściwości czujników biochemicznych na bazie macierzy mikrodźwigni sprężystych" (Investigation of biochemical sensors based on micromecanical spring microbeams).  Dissertation was reviewed by Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka (Warsaw University of technology) and Dr hab. inż. Rafał Walczak, prof. PWr (Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław University of Technology).

Obrona rozprawy doktorskiej Konrada Nieradki  Obrona rozprawy doktorskiej Konrada Nieradki  Obrona rozprawy doktorskiej Konrada Nieradki 


4-6 grudnia 2015

W dniach 4-6 grudnia pracownicy, doktoranci oraz studenci Zakładu wzięli udział semianrium podsumowującym projekty FNP TEAM “Force and Mass Metrology using MEMS/NEMS devices-FoMaMet” oraz FNP MISTRZ “Nanometrology using advanced scanning probe microscopy methods-NanoMetSPM” zorganizowanym w Szklarskiej Porębie w Osrodku Konferencyjnym PWr "Radość".
Ponadto w seminarium uczestniczyli zaproszeni goście:
Prof. Phill Prewett (University of Birmingham and Oxford Scientific Consultants Ltd)
Prof. Andrzej Dziedzic, Dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Pwr
Prof. Zbigniew W. Kowalski, Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur, WEMiF PWr
Dr Jacek Radojewski, Prodziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr
oraz p. Wiesława Budka, p. Norbert Wolski i p. Małgorzata Mackiewicz, którzy wspierają realizację projektów prowadzonych w Zakładzie od strony formalnej.

In Szklarska Poręba took place a summing up seminar of FNP TEAM FoMaMet and FNP MISTRZ NanoMetSPM projects.During seminar current and former FoMaMet scholars presented results of their scientific activity.We had a great pleasure to host Prof. Phil Prewett (University of Birmingham and Oxford Scientific Consultants Ltd), Prof. Andrzej Dziedzic (Dean of the Faculty of Microssytem Electronics and Photonics, WrUT), Prof. Zbigniew W. Kowalski (Nanometrology Group, WrUT) and Dr Jacek Radojewski (Vice-Dean of the Faculty of Microssytem Electronics and Photonics, WrUT) who conducted very inspiring discussions with young researchers.

Uczestnicy Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM  Prof. Prewett wręcza nagrodę całemu Zespołowi na ręce Magdaleny Moczały  Prof. Dziedzic wręcza nagrodę Annie Szumskiej
Wycieczka w góry  Wycieczka w góry

Wykłady wygłosili:
Oral presentations:

• Jarosław Serafińczuk Structural and surface investigations of the bulk GaN substrates
• Oskar Słowik Classical and quantum limits on resolution of NEMS-based force sensors-FoMaMet implications
• Magdalena Moczała Silicon nitride FoMaMet microbridges as a mass sensors
• Andrzej Sierakowski Microfabrication of FoMaMet structures
• Karolina Orłowska Fibre optic sensors for deflection and displacement measurements of FoMaMet structures
• Wojciech Majstrzyk AFM with FoMaMet magnetoelectrically actuated cantilevers future application in Scanning Probe Lithography
• Grzegorz Jóźwiak Random vibrations of MEMS/NEMS devices - estimation of parameters of simple harmonic oscillator model
• Andrzej Dzierka/Paweł Biczysko ARM Scanner - multifunctional scanning probe microscopy controller for advanced surface metrology
• Maciej Rudek Thermal metrology in nanoscale using piezoresistive SThM probes with platinum tips
• Daniel Kopiec FoMaMet magnetoelectrically actuated cantilevers - characterisation and application
• Krzysztof Gajewski Design and characterization of graphene based devices for the FoMaMet technology based metrology
• Michał Świątkowski Calibration of large-area scanning "Drobnowidz" atomic force microscope
• Tomasz Piasecki In situ viscosity and density measurements of microbial biofilm
• Paulina Szymanowska Impedance spectroscopy in measurement of protein adsorption
• Krzysztof Kwoka Electrical measurement of FIB deposed FoMaMet piezoresistor
• Michał Babij Radio Frequency Scanning Tunneling Microscopy-application in FoMaMet device metrology
• Piotr Kunicki Si/Ga+ NEMS – focused ion beam fabrication- actuation and detection technology
• Piotr Pałetko FoMaMet nanowires as a platform for high resolution mass and force metrology

Prezentacje plakatowe zaprezentowane przez współpracowników Zakładu:
Poster presentations:

• Wojciech Leśniewicz Development of modular system for measurement and actuation of FoMaMet microbridges
• Anna Szumska Mechanical properties of FoMaMet graphene membranes
• Marta Krukiewicz Scanning probe microscopy of the FoMaMet supported graphene films and Phase Change Memory
• Arkadiusz Wojtuś Measurement setup with galvanic isolation for thermal SThM microscopy probes
• Miłosz Malczak Measurement and control electronics-activities in the Nanometrology laboratories
• Cezary Wawrzyniak Precise and wide band selfoscillation system-application in the FoMaMet MEMS/NEMS technology
• Piotr Ruszała High resolution electrical nanostructure metrology using nanomanipulators
• Przemysław Chromicz Simple and precise PLL detector for MEMS application
• Maciej Jakubiak Precise and wideband preamplifier for electromagnetic MEMS/NEMS vibration detection
• Si Ngo Quang Zastosowanie pojemności informacyjnej kanału komunikacyjnego do oceny jakości obrazów SPM
• Bartosz Świadkowski Selective measurement system of periodic signals implemented in a programmable logic device FPGA
• Paulina Ciechanowicz KPFM investigations of Focused Electron and Ion Deposited structures on silicon substrate

Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM  Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM  Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM 
Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM
Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM
Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM Plakat Seminarium FNP FoMaMet & NanoMetSPM


20 listopada 2015

Gościmy Panią mgr inż. Sylwię Babicz-Kiewlicz (Politechnika Gdańska), która zaprezentowała referat pt. "Analiza obrazowania powierzchni mikroskopem sił atomowych na podstawie pomiarów wyższych harmonicznych drgań igły mikroskopu".

Mgr inż. Sylwia Babicz-Kiewlicz from Gdańsk University of Technology presented a talk "Analiza obrazowania powierzchni mikroskopem sił atomowych na podstawie pomiarów wyższych harmonicznych drgań igły mikroskopu - Analysis of atomic force microscope imaging of the surface based on measurements of harmonic vibrations of the cantilever". Presentation was a summary of his Ph.D. thesis.


30 października 2015

Na zebraniu mgr. inż. Piotr Kunicki wygłasza prezentację "Spektroskopia EDX w mikroskopii SEM", w której omawia konstrukcję, zastosowanie oraz nowinki technologiczne w mikroanalizie rentgenowskiej.

During group meeting mgr. inż. Piotr Kunicki presented a talk "Spektroskopia EDX w mikroskopii SEM".  Modern design, applications and latest world achievements in this area were shown.


23 października 2015

Gościmy mgra inż. Andrzeja Sierakowskiego z ITE w Warszawie. Prezentuje on referat pt.  "Opracowanie metody pomiaru wymiarów krytycznych i optymalizacja procesu naświetlania z użyciem zintegrowanego mikroskopu bliskich oddziaływań i systemu bezpośredniego naświetlania wzoru", będący podsumowaniem jego rozprawy doktorskiej.

Mgr inż. Andrzej Sierakowski from Institute of Electron Technology from Warsaw presented talk "Opracowanie metody pomiaru wymiarów krytycznych i optymalizacja procesu naświetlania z użyciem zintegrowanego mikroskopu bliskich oddziaływań i systemu bezpośredniego naświetlania wzoru - Development of a measurement technique of critical domensions and optimization of photomasking process by means of laser litography system (DWL) and integrated atomic force microscope (AFM)". Presentation was a summary of his Ph.D. thesis.


1 października 2015

Podczas zebrania omówione zostały sprawy organizacyjne oraz przedstawiony został plan seminariów zakładowych.

During group meeting organisational topic were discussed and schedule of group seminars was presented.


29 września 2015

Odbywa się obrona rozprawy doktorskiej doktoranta mgra inż. Daniela Kopca („Właściwości i zastosowanie układów mikro- i nanomechanicznych w pomiarach nanosił"). Recenzentami pracy byli: dr hab. inż. Andrzej Sikora (Instytut Elektrotechniki, Oddział Wrocław) i dr hab. inż. Artur Wymysłowski (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej).

Zachęcamy do zapoznania się z autoreferatem rozprawy doktorskiej.

Mgr inż. Daniel Kopiec presented a summary of his work and defended his PhD thesis „Właściwości i zastosowanie układów mikro- i nanomechanicznych w pomiarach nanosił" (Properties and application of MEMS/NEMS devices for force measurements below nN regime).  Dissertation was reviewed by dr hab. inż. Andrzej Sikora (Electrotechnical Institute Division of Electrotechnology and Materials Science) and dr hab. inż. Artur Wymysłowski (Faculty of Microsystem Electronics and Photonics, Wrocław University of Technology).


6 lipca 2015

Na zebraniu Zakładu wyniki swoich prac prezentuje mgr inż. Michał Babij. Przedstawia on referat pt.  "Mikroskopia elektronowa w badaniach wychyleń układów MEMS/NEMS".


22 czerwca 2015

Na zebraniu Zakładu wyniki swoich prac prezentuje mgr inż. Piotr Kunicki. Przedstawia on referat pt. "Technologia FIB/SEM w wytwarzaniu i pomiarach struktur MEMS/NEMS".


11 czerwca 2015

Podczas zebrania Zakładu, prezentację wyników prac uzyskanych podczas stażu wygłosili Damien Germa i Pierrick Catterini (Uniwerstytet w Monpellier, Francja): Research stay and the Nanometrology Division of the MIcrosystems Electronics and Photonics Faculty. Tematem ich aktywności była charakteryzacja kamertonów piezoelektrycznych, potocznie zwanych widelcami (ang. tuning fork).


8-10 maja 2015

Podczas IV Wiosennej Szkoły Naukowej "Technika  Mikrosystemów i Biotechnologia" zorganizowanej przez SSN SPENT, wykłady wygłosili pracownicy i doktoranci naszego Zakładu:
1) Karol Waszczuk "Drukarki CIJ - potrzeba precyzyjnych pomiarów lepkości cieczy w systemie atramentowym... jak poradziłby sobie QTF?"
2) Michał Świątkowski  "Sonocytologia - grAFMofon na drożdże"
3) Magdalena Moczała  "Belki dwustronnie zamocowane jako czujniki masy"
4) Piotr Pałetko  "Nowoczesne narzędzia dla analityki chemicznej na bazie układów mikromechanicznych i nanoelektronicznych"
5) Michał Babij  "Zastosowanie struktur MEMS w spektrometrii mas - przegląd rozwiązań"
6) Wojciech Majstrzyk  "Magnetoelektrycznie aktuowane matryce dźwigni do zastosowań w spektroskopii sił atomowych"
7) Tomasz Piasecki  "Bakterie na widelcu - wielofunkcyjny czujnik dla mikrobiologii za 20 groszy"
8) Konrad Nieradka  "Czujniki biochemiczne na bazie macierzy mikrodźwigni sprężystych"
9) Konrad Chabowski "Wpływ geometrii elektrod palczastych na pomiar impedancji biofilmów bakteryjnych"

Więcej informacji można znaleźć na stronie SSN SPENT tutaj.


25 marca 2015

Zapraszamy na zebranie Zakładu Metrologii Mikro- i Nanostruktur w dniu 26 marca 2015 roku o godz. 10:30 w sali 212 budynku C-2 im. prof. Wiesława Barwicza.
Wykład wygłoszą zaproszeni goście: mgr Zbigniew Ramotowski i mgr inż Łukasz Litwiniuk (Główny Urząd Miar) pt. „Wprowadzenie do europejskich programów badawczych w metrologii – EMRP i EMPIR”

Zebranie Zakładu 2 kwietnia 2015


24 marca 2015

W dniu dzisiejszym, dr inż. Tomasz Piasecki z naszego zakładu wygłosił wykład otwarty pt. "Co to jest BIA, czyli skąd waga łazienkowa wie ile tłuszczyku odłożyło się przez zimę", zorganizowany przez SSN SPENT (Politechnika Wrocławska) oraz SKN Medycyny Zwierząt Egzotycznych Mephitis (Uniwersytet Przyrodniczy) w ramach międzyuczelnianej współpracy studenckich kół naukowych. Podczas spotkania wystąpił także dr n. wet. Tomasz Piasecki (Katedra Epizootiologii UP), specjalista w
zakresie medycyny zwierząt egzotycznych, który przybliżył problem diagnozowania otyłości u zwierząt egzotycznych.

Wykład dr T. Piaseckiego dla SSN SPENT Wykład dr T. Piaseckiego dla SSN SPENT Wykład dr T. Piaseckiego dla SSN SPENT


24 marca 2015

Mamy przyjemność poinformować, że stypendysta Humboldta - prof. Ivo W. Rangełow - będzie realizował swój projekt „Scanning probe techniques for self-assembly of block co-polymers at nanoscale” we współpracy z naszym Zakładem.
Profesorowi serdecznie gratulujemy!

Szersza relacja na stronie www Pryzmatu tutaj.


6 lutego 2015

Nasz Zakład miał przyjemność gościć delegację Głównego Urzędu Miar z Warszawy w składzie: Pani Prezes Janina Popowska, Pan Wiceprezes Jacek Popiołek, Pan Zbigniew Ramotowski Dyrektor Zakładu Pomiaru Kąta i Długości. Podczas wizyty zaprezentowane zostało m.in. Laboratorium Drobnowidztwa i Drobnodziejstwa. Więcej informacji na stronie Pryzmatu tutaj.


30 stycznia 2015

Wykład pt. "Źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego do wykorzystania w tomografii komórek" wygłosił dr inż. Grzegorz Wielgoszewski. Dr Wielgoszewski jest pracownikiem Atomic, Molecular & Plasma Physics Group w School of Physics University College Dublin.


9 stycznia 2015

Na zebraniu Zakładu wyniki swoich prac prezentuje mgr inż. Daniel Kopiec. Przedstawia on referat pt. "Praca doktorska - wprowadzenie i nowości badań"


19 grudnia 2014

Na zebraniu Zakładu wyniki swoich prac prezentuje dr inż. Jarosław Serafińczuk. Przedstawia on referat pt. "Badania strukturalne materiałów mocno niedopasowanych sieciowo"


8-11 grudnia 2014

W dniach 8-11 grudnia 2014 odbyły się wykłady otwarte profesora Prewetta w ramach programu Visiting Professors.

Podczas wykładów można było usłyszeć wiele ciekawych informacji nt. pionierów technik SEM, sięgających jeszcze czasów przed II W.Ś. Prof. Phil Prewett jako jeden z pierwszych konstruktorów mikroskopu jonowego (FIB, Focused Ion Beam) oraz autor pierwszej książki o źródłach jonów z ciekłych metali (LMIS, Liquid Metal Ion Sources) w sposób niezwykle przystępny wyjaśnił podstawy sterowania i działania tego typu urządzeń.
Dodatkowo na koniec cyklu wykładów odbyło się seminarium z udziałem prof. Prewetta, podczas którego studenci i doktoranci naszego Zakładu prezentowali postępy swoich aktywności naukowych.

Wykłady wygłosili:

• mgr inż. Magdalena Moczała FoMaMet devices-general architecture
• mgr inż. Krzysztof Gajewski GNEMS-properties and investigations
• mgr inż.Karolina Orłowska Measurements of nanodisplacement of FoMaMet devices
• inż. Andrzej Dzierka oraz inż. Paweł Biczysko ArmsScope architecture
• mgr inż. Michał Babij Vibrometry using scanning electron microscopy
• mgr inż. Wojciech Majstrzyk Electromagnetically actuated array cantilevers
• mgr inż. Maciej Rudek NanoHeat metrological system architecture

Słowa podziękowania należą się Magdalenie Moczale oraz Karolinie Orłowskiej za opiekę organizacyjną nad całym wydarzeniem.

Prof. Phil Prewett - Visiting Professors   Michał Babij - Seminarium TEAM   Wojciech Majstrzyk - Seminarium TEAM   Maciej Rudek - Seminarium TEAM   Uczestnicy seminarium TEAM  


Zapraszamy Państwa serdecznie na wykłady otwarte profesora Prewetta, które odbywają w ramach programu Visiting Professors. Szczegółowe informacje poniżej.


Program wizyty:

8 grudnia, godz. 15.00-17.00
Budynek C-2 (ul. Janiszewskiego 11-17), sala 310
"Scanning electron and ion beam systems: a historical perspective"
Wykład otwarty
 9 grudnia, godz. 15.00-17.00
Budynek C-2 (ul. Janiszewskiego 11-17), sala 310
"Introduction to modern scanning electron and ion beam systems"
Wykład otwarty
 10 grudnia, godz. 15.00-17.00
Budynek C-2 (ul. Janiszewskiego 11-17), sala 304
"Scanning electron and ion beam microscopy"
Wykład otwarty
 11 grudnia, godz. 14.00-16.00
Budynek C-2 (ul. Janiszewskiego 11-17), sala 304
"Focused ion beam in micro and nanotechnology"
Wykład otwarty
 11 grudnia, godz. 16.00-19.00
Budynek C-2 (ul. Janiszewskiego 11-17), sala 304
Seminarium otwarte grupy FNP TEAM FoMaMet


 Więcej informacji:
http://www.dwm.pwr.wroc.pl/inne_programy/1358/2014_prof_philip_prewett.html

 


3-7 grudnia 2014

W dniach 3-7 grudnia pracownicy, doktoranci oraz studenci Zakładu wzięli udział w VIII Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2014 organizowanym przez Centrum NANOSAM, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wykłady wygłosili:
• Krzysztof Gajewski Charakteryzacja membran grafenowych z wykorzystaniem mikroskopii bliskich oddziaływań
• Teodor Gotszalk Postępy nanometrologii prowadzonej metodami mikroskopii bliskich oddziaływań

Prezentacje plakatowe zaprezentowane przez współpracowników Zakładu:
• Marta Krukiewicz Badanie ogniw słonecznych z wykorzystaniem mikroskopii sił elektrostatycznych
• Andrzej Dzierka ARMScope - uniwersalny, zintegrowany sterownik mikroskopu sił atomowych
• Daniel Kopiec Mikroskopia sił ścinających z wykorzystaniem dźwigni mikromechanicznych aktuowanych siłą Lorentza
• Daniel Kopiec Pomiary oddziaływań elektrostatycznych z wykorzystaniem mikrodźwigni sprężystych aktuowanych siłą Lorentza
• Karolina Orłowska Światłowodowy interferometr Fabry'ego-Perot'a do pomiaru wychylenia w głowicy pomiarowej AFM o szerokim polu skanowania
• Maciej Rudek Kalibracja sond termicznych NanoHeat dla mikroskopii termicznej
• Grzegorz Wielgoszewski Badania właściwości mikrokołków miedzianych (TSV) prowadzone metodami skaningowej mikroskopii termicznej
• Wojciech Majstrzyk Magnetoelektrycznie aktuowane dźwignie krzemowe jako wzorzec wychylenia dla pomiarów statycznych i rezonansowych
• Magdalena Moczała Pomiary właściwości mechanicznych struktur MEMS za pomocą mikroskopii sił atomowych
• Grzegorz Jóźwiak Zastosowanie pojemności informacyjnej kanału komunikacyjnego do oceny jakości obrazów SPM
• Grzegorz Jóźwiak Algorytm automatycznej analizy zarysowań na potrzbey technologii polerowania podłoży epitaksjalnych
• Karolina Orłowska Metodyka modyfikacji ostrzy belek do mikroskopii sił ścinających
• Krzysztof Gajewski Badanie i optymalizacja właściwości szumowych skaningowego mikroskopu tunelowego
• Maciej Rudek  Platforma czujnikowa NanoHeat do metrologicznej charakteryzacji własności elektrycznych i termicznych nanostruktur
• Michał Świątkowski Mikroskop sił atomowych o powiększonym polu skanowania
• Wojciech Majstrzyk Metrologia i zastosowanie magnetoelektrycznie aktuowanych matryc dźwigni krzemowych dla wielodźwigniowej spektroskopii sił
• Magdalena Moczała Charakteryzacja nanodrutów krzemowychuwolnionych z podłoża metodami mikroskopii sił atomowych

Plakat STM/AFM 2014  Plakat STM/AFM 2014  Plakat STM/AFM 2014 
Plakat STM/AFM 2014 Plakat STM/AFM 2014 Plakat STM/AFM 2014
Plakat STM/AFM 2014 Plakat STM/AFM 2014  Plakat STM/AFM 2014
Plakat STM/AFM 2014 Plakat STM/AFM 2014 Plakat STM/AFM 2014
Plakat STM/AFM 2014 Plakat STM/AFM 2014 Plakat STM/AFM 2014
Plakat STM/AFM 2014


24 listopada 2014
Na zebraniu Zakładu wyniki swoich badań w ramach studiów doktoranckich prezentuje mgr inż. Konrad Chabowski. Przedstawia on referat pt. „Czujniki impedancyjne w pomiarach warstw mikrobiologicznych - podsumowanie".


14 listopada 2014
Na zebraniu Zakładu wyniki swoich prac prezentuje mgr inż. Piotr Pałetko. Przedstawia on referat pt. „Nowoczesne narzędzia dla analityki chemicznej na bazie układów mikromechanicznych i nanoelektronicznych".


13 października 2014
Na zebraniu Zakładu wyniki swoich prac prezentuje mgr inż. Daniel Kopiec. Przedstawia on referat pt. „Właściwości i zastosowania układów mikro- i nanomechanicznych w pomiarach nanosił".


25 lipca 2014
Doktoranci i studenci z Zakładu wzięli udział w Seminarium 5th Workshop on Focused Electron Beam Induced Processing FEBIP2014, które odbyło się we Frankfurt nad Menm (Niemcy) w dniach 22 - 24 lipca 2014. W tym międzynarodowym Seminarium uczestniczyło 100 naukowców z całego świata i dyskutowano o możliwościach osadzania materiałów wspomaganego wiązką elektronową.
Podczas konferencji została zaprezentowana nasza praca:
• M. Moczała, P. Kunicki et al - Fabrication of plane sample with platinum contact pads with FEBIP for electrical experiments.


15 lipca 2014
Odbywa się obrona rozprawy doktorskiej doktoranta mgra inż. Grzegorza Wielgoszewskiego („Metrologia właściwości termicznych mikro- i nanostruktur prowadzona metodami skaningowej mikroskopii termicznej bliskiego pola"). Recenzentami pracy byli: Prof. dr hab. Zbigniew Lisik (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej) i Prof. dr hab. inż. Tadeusz Berlicki (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej).

Zachęcamy do zapoznania się z autoreferatem rozprawy doktorskiej.

Obrona rozprawy doktorskiej Grzegorza Wielgoszewskiego Obrona rozprawy doktorskiej - uczestnicy seminarium Obrona rozprawy doktorskiej - gratulacje od promotora Obrona rozprawy doktorskiej - tradycyjne zawieszenie zdjęcia


11 lipca 2014
W dniach 8-10 lipca 2014 r. nasz Zakład wspólnie z Komitetem Mechaniki PAN zorganizował 4. Krajową Konferencję Nano- i Mikromechaniki. Po raz pierwszy, konferencja miała charakter międzynarodowy i odbyła się pod nazwą 4th National Conference on Nano- and Micromechanics. W konferencji wzięło udział 130 osób z Polski oraz Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Danii i Austrii.

Nasi pracownicy wygłosili 3 referaty ustne:
  • T. Piasecki "Measurement of mechanical properties of microstructures using impedance spectroscopy",
  • G. Jóźwiak "Digital signal processing in micro- and nanotechnology",
  • J. Serafińczuk "Propagation of scratches on GaN substrate crystals during polishing process",

natomiast doktoranci i studenci zaprezentowali 13 plakatów naukowych:

• M. Babij Investigation and calibration of resonant parameters of electromagnetically actuated/detected cantilevers in vacuum,
• P. Biczysko Configurable ARM Microprocessor Based Controller for Scanning Probe Microscopy Applications,
• K. Gajewski Investigations of electrical and mechanical propoerties of graphene based devices,
• A. Gosiewska Impedance spectroscopy measurements of quartz tining forks,
• D. Kopiec Electromagnetically actuated cantilevers for multi-resonant operation in force/stress sensing application and scanning probe microscopy,
• P. Kunicki From MEMS to NEMS with FIB technology,
• W. Majstrzyk Metrology of electromagnetically actuated cantilevers,
• M. Moczała Metrology of silicon nitride microbridges,
• K. Orłowska Fabry-Perot interferometer as an fibre optic displacement sensor for MEMS and NEMS deflection measurements,
• P. Pałetko Characterization of released silicon nanowires as sensors,
• K. Raczkowski Precise Current Integrator for Scanning Probe Microscopy Applications,
• M. Słociński ARM Scanner - multifunctional scanning probe microscopy controller,
• M. Świątkowski 3-way optical amplitude sensor for large area X-Y piezoscanner displacement monitoring.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany myśli, nawiązania współpracy badawczej oraz integracji środowiska naukowego zajmującego się na co dzień tematyką zagadnień mechanicznych w nano- i mikroskali.

Relacje z konferencji można przeczytać na stronie www Pryzmatu tutaj oraz tutaj.

KKNM14 - Zdjęcie grupowe KKNM14 - Otwarcie KKNM14 - Wykład prof. E. Zschecha KKNM14 - Sesja plakatowa


4 lipca 2014
Podczas zebrania Zakładu, dr inż. Grzegorz Jóźwiak wygłosił referat pt.: Zastosowanie pojemności kanału komunikacyjnego do ilościowego porównania "jakości" systemów obrazowania na podstawie pomiaru tego samego obiektu. Podczas prezentacji w obrazowy sposób przedstawił zagadnienie oraz przybliżył aparat matematyczny zastosowany do ilościowego porównania informacji na zarejestrowanych obrazach AFM.


27 czerwca 2014
W dniach 24-26 czerwca 2014 roku, zespół z Wydziałowego Zakładu Metrologii Mikro- i Nanostruktur miał przyjemność gościć Pana dra Hansa W. P. Koopsa.
W czasie pobytu mieliśmy przyjemność oprowadzić go po naszych laboratoriach. Z wielką chęcią oraz zainteresowaniem obserwował i dopytywał się o szczegóły prowadzonych przez nas
prac, co tym bardziej podtrzymywało towarzyską i luźną atmosferę. Dr Koops służył nam radą i pomysłami wynikającymi z wieloletniego doświadczenia, przybliżając nam także swoje
fascynujące hipotezy co do zachodzących procesów w nanoskali.
W ostatni dzień wizyty zorganizowaliśmy wspólne seminarium, na którym nasz gość przeprowadził wykład pod tytułem "Nanogranular Materials and its Applications". Odwołując się do prowadzących przez siebie eksperymentów i stawianych teorii. Z kolei nasi doktoranci opowiedzieli o prowadzonych przez siebie badaniach: Karolina Orłowska przybliżyła temat
czujników WGM, Magdalena Moczała omówiła zagadnienia mostków mikromechanicznych, natomiast Wojciech Majstrzyk opowiedział o badaniach prowadzonych metodami FIB/SEM w
Laboratorium Drobnowidztwa i Drobnodziejstwa.

Wizyta dra H. Koopsa Wizyta dra H. Koopsa Wizyta dra H. Koopsa


26 czerwca 2014
Podczas XIII Międzynarodowej Konferencjii Naukowej COE 2014 - Czujniki Optyczne i Elektroniczne, która odbyła się w Łodzi w dniach 22-25 czerwca, nasza doktorantka Karolina
Orłowska wygłosiła referat: “Two in one ferrule” metrology technique for MEMS deflection wide frequency and high precision investigations - K. Orłowska, P. Kunicki, M.. Babij,
M. Świątkowski, A. Sankowska, T. Gotszalk. Za wygłoszoną prezentację otrzymała drugą nagrodę w konkursie Młodych Naukowców. Gratulujemy! Link do strony Konferencji tutaj


Nagroda dla Karoliny Orłowskiej


13 czerwca 2014
Podczas zebrania Zakładu mgr inż. Daniel Kopiec wygłosił refereat podsumowujący pracę doktorską.


2 maja 2014
Pracownicy i doktoranci Zakładu wzięli udział w 11th ANNUAL INTERNATIONAL WORKSHOP ON NANOMECHANICAL SENSING NMC 2014, który odbył się w Madrycie (Hiszpania) w dniach od 30 kwietnia do 2 maja. Podczas konferencji zostały zaprezentowane nasze prace:
• K. Orłowska, P. Kunicki - Frequency conversion in intensity fibre optic sensor for amplitude of MEMS’s and NEMS’s deflection measurements,
• M. Moczała - Mechanical property measurements of the microbridge structures using AFM-based techniques,
• W. Majstrzyk - Characterization methodology and application of electromagnetically actuated cantilevers,
• G. Jóźwiak - Online thermal noise analysis as a sensing tool for monitoring of mechanical properties of microcantilever based sensors.


17 kwietnia 2014
Na zebraniu Zakładu wyniki swoich prac prezentują nasi doktoranci: mgr inż. Piotr Pałetko przedstawia referat pt. „Nanodruty. Część III”, zaś mgr inż. Karolina Orłowska – referat pt. „Czułość układów czujników z galerią szeptów”.


6 kwietnia 2014
Mamy przyjemność poinformować, że w TVN24 pojawił się reportaż o Laboratorium wytwarzania i badania nanostruktur za pomocą zogniskowanych wiązek jonów i elektronów (FIB/SEM).
Zapraszamy do obejrzenia materiału na stronie TVN24.
Więcej o Laboratorium na odpowiedniej podstronie: LDiD.


4 kwietnia 2014
Na zebraniu Zakładu mgr inż. Piotr Pałetko przedstawia referat pt. „Nanodruty, właściwości i zastosowania-część II”, w którym omawia metody wytwarzania, sposoby charakteryzacji oraz zasadę działania nanodrutów.


28 marca 2014
W ramach współpracy badawczej pomiędzy naszym Zakładem a Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wysłuchalismy zaproszonego wykładu dra Adama Feliksa Junki pt. "Biofilmy tworzone przez patogeny bakteryjne - w czym mógłby pomóc inżynier?".


W dniach 5-8 marca 2014 roku w Szklarskiej Porębie po raz kolejny odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Techniki Jonowe połączone z Zimową Szkołą Nanoinżynieria Powierzchni. Spotkanie mające na celu integrację środowiska naukowego zorganizowane zostało przez pracowników naszego Zakładu.

W seminarium wzięło udział 60 osób z 14 ośrodków naukowych:

University of Birmingham, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Koszalińska, Politechnika Gdańska, Instytut Elektrotechniki, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, Akademia Jana Długosza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie, Uniwersytet Techniczny w Libercu oraz 3 firm z obszaru techniki próżniowej: Uni-export, Labsoft oraz FEI Company. 

Nasi pracownicy oraz studenci SSN SPENT prowadzili pokazy aparatury badawczej w ramach szkolenia nanoIP:

Krzysztof Gajewski pokazywał możliwości mikroskopu STM serii Drobnowidz.
Daniel Kopiec prezentował mikroskop AFM serii Drobnowidz oraz jako ciekawostkę skanował topografię przełomu kalcytu nabytego w sklepie z pamiątkami w Szklarskiej Porębie.
Tomasz Piasecki prezentował zastosowanie spektroskopii impedancyjnej do analizy właściwości drgających układów mikromechanicznych.

Podczas Seminarium pracownicy oraz studenci Zakładu wygłosili 9 referatów:

inż. Michał Babij - Nowoczesne atmosferyczne źródła jonów do spektrometrii mas
mgr inż. Krzysztof Gajewski - Skaningowa Mikroskopia Tunelowa, dawniej i dziś
mgr inż. Wojciech Majstrzyk - FIB by beginners: Ion and electron beam laboratory for MEMS/NEMS FoMaMet research
mgr inż. Daniel Kopiec - Wielorezonansowa mikroskopia sił atomowych w pomiarach właściwości elektrycznych powierzchni
mgr inż. Magdalena Moczała - Pomiary właściwości mechanicznych struktur FoMaMet metodami SPM
mgr inż. Karolina Orłowska - Pomiary SPM struktur rozciąganych mechanicznie
mgr inż. Maciej Rudek - Pomiary prądów w szerokim zakresie wartości za pomocą układów liniowych i logarytmujących w mikroskopii SPM NANOHEAT
mgr inż. Konrad Chabowski - Pomiary impedancyjne struktur biologicznych
dr inż. Tomasz Piasecki - Impedance spectroscopy in diagnostics of vibrating micro- and nanostructures

Zaprezentowanych zostało również 9 plakatów konferencyjnych.

Galeria oraz szczegółowy program są dostępne na stronie www konferencji.

Notatka w Pryzmacie jest dostępna tutaj.

WOtwarcie Seminarium TJ&nanoIP Wykład prof. Prewetta z University of Birmingham Zdjęcie grupowe uczestników TJ&nanoIP 2014


11 lutego 2014
Na zebraniu Zakładu dr inż. Tomasz Piasecki przedstawia referat pt. „Analizator impedancji w mikrokontrolerze”, w którym omawia konstrukcję oraz zasadę działania analizatora impedancji zbudowanego na bazie mikrokotrolera ARM.


10 lutego 2014
Uroczystym przecięciem nanowstęgi przez JM Rektora PWr, prof. Tadeusza Więckowskiego, w obecności Dziekana WEMiF, prof. Andrzeja Dziedzica, oraz wielu znamienitych gości oficjalnie rozpoczyna działalność Laboratorium wytwarzania i badania nanostruktur za pomocą zogniskowanych wiązek jonów i elektronów (FIB/SEM), czyli Laboratorium Drobnowidztwa i Drobnodziejstwa. Wsłuchując się w wyjaśnienia doktorantów i pracowników Zakładu, nasi goście zapoznają się z wysokiej klasy sprzętem, który znajduje się w pok. 004.
Mamy przyjemność poinformować, że o wiadomość o uroczystości pojawiła się dwukrotnie w „Pryzmacie” (Laboratorium z drobnowidzem, Nanostruktury w nowym laboratorium), a także w serwisie PAP Nauka w Polsce.
Zapraszamy też do obejrzenia materiału z otwarcia przygotowanego przez TVS Styk.
Więcej o Laboratorium na odpowiedniej podstronie: LDiD.


3 lutego 2014
Na zebraniu Zakładu mgr inż. Piotr Pałetko przedstawia referat pt. „Tranzystory unipolarne a nanodruty - część I”, w którym omawia budowę i działanie tych podstawowych przyrządów półprzewodnikowych.


27 stycznia 2014
W ramach zebrania Zakładu słuchamy referatu pt. „Wielorezonansowa mikroskopia sił elektrostatycznych”, w którym mgr inż. Daniel Kopiec przedstawia swoje najnowsze osiągnięcia.


13-14 stycznia 2014
W naszych laboratoriach gościmy prof. Ehrenfrieda Zschecha z Instytutu Badań Nieniszczących Fraunhofera w Dreźnie, któremu towarzyszy doktorant, Zhongquan Liao, oraz prof. Piotra Grabca z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie. Goście przyjeżdżają na zaproszenie zespołu TEAM FoMaMet, z którym odbywają wspólną sesję naukową.
Szczegółowy program spotkania znajduje się na stronach projektu TEAM FoMaMet.


20 grudnia 2013
Na zebraniu Zakładu wyniki swoich prac prezentują nasi studenci: inż. Piotr Kunicki przedstawia referat pt. „Modulacja w układach światłowodowych”, zaś inż. Michał Babij – referat pt. „Chromatografia - wstęp”.


13-15 listopada 2013
W Szwajcarii Saksońskiej odbywa się kolejne seminarium z cyklu organizowanych przez SSN SPENT we współpracy z prof. Ehrenfriedem Zschechem i prof. Lukasem Engiem – 8th Dachshund Workshop. W hotelu Großer Winterberg pod okiem doświadczonych profesorów młodzi badacze z Polski i z Niemiec tradycyjnie wymieniają się doświadczeniami, przedstawiając efekty swoich prac.
Szczegółowy program seminarium wraz z relacją i galerią zdjęć znajduje się na stronach SSN SPENT.


8 listopada 2013
Na zebraniu Zakładu gościmy naszych wieloletnich współpracowników z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W referacie pt. „Wykorzystanie czujników mikromechanicznych w detekcji endotoksyn jako markerów bakterii Gram-ujemnych” mgr inż. Anna Pawlik-Jakubowska omawia tajniki wykrywania bakterii za pomocą odpowiednich przeciwciał, a towarzyszą jej dr Katarzyna Kapczyńska oraz dr Jacek Rybka.


6 listopada 2013
Na kolejnym zebraniu grupy TEAM FoMaMet gościmy współpracowników z Zakładu Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, części piaseczyńskiego oddziału Instytutu Techniki Elektronowej w Warszawie. Referaty przedstawiają inż. Rafał Cichosz oraz mgr inż. Andrzej Sierakowski, a ich tematy to odpowiednio „Istota elektronolitografii” oraz „Integracja mikroskopu AFM pracującego w trybie shear force z systemem bezmaskowego naświetlania wzoru”.
Więcej informacji na stronach FNP TEAM FoMaMet.


22 października 2013
Odbywa się kolejne spotkanie z serii seminariów dotyczących metrologii, organizowanych w ramach projektu FNP TEAM FoMaMet. Zaczynamy od krótkiego wystąpienia mgr. inż. Grzegorza Wielgoszewskiego na temat form zapisu wyniku pomiaru, po czym słuchamy referatu mgr. inż. Macieja Rudka pt. „Kwantowy trójkąt jednostek”.


18 października 2013
Podczas zebrania Zakładu mamy przyjemność wysłuchać referatu mgr. inż. Marcina Rybaka z Politechniki Łódzkiej na temat mikromechanicznego krzemowego czujnika do pomiaru drgań mechanicznych. Podczas prezentacji są omówione metody modelowania struktur typu MEMS oraz czujników optoelektronicznych. Prelegent przedstawia również wyniki badań doświadczalnych analizowanych modeli.

Wykład Marcina Rybaka z Politechniki Łódzkiej


4 października 2013
Na drugim z „metrologicznych” seminariów, które rozpoczęliśmy we wrześniu pod egidą projektu FNP TEAM FoMaMet, omawiamy kolejne cztery tematy: mgr inż. Wojciech Majstrzyk przedstawia prezentację pt. „Pęseta magnetyczna”, mgr inż. Piotr Pałetko – „Tranzystor jednoelektronowy”, mgr inż. Krzysztof Gajewski – „Złącze Josephsona”, zaś mgr inż. Daniel Kopiec – „Kwantowy efekt Halla”. Kolejne spotkanie już niedługo!


24 września 2013
Rozpoczynamy cykl seminariów, podczas których omawiamy współczesne problemy metrologiczne, w tym także metody stosowane w metrologii kwantowej. W pierwszej kolejności słuchamy wystąpień mgr inż. Piotra Słupskiego pt. „Pęseta optyczna – zastosowania, zasada działania”, inż. Michała Babija pt. „SQUID – superconducting quantum interference device” oraz inż. Piotra Kunickiego pt. „Fale grawitacyjne i ich detekcja za pomocą układów interferometrycznych”. Spotkania odbywają się w związku z realizowanym w zakładzie projektem FNP TEAM FoMaMet.


17 lipca 2013
W ramach kontynuacji współpracy Zakładu z zespołami badawczymi IBM w Yorktown Heights i Rüschlikon pod Zurychem odbywa się w Zakładzie sesja naukowa z udziałem dr Anny Topol, dyrektor ds. technologii energetycznych i użytkowych IBM Corporation, w której uczestniczą także reprezentanci jednostek tworzących Centrum Naukowe Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych PWr (IBM Center for Advanced Studies): Mariusz Ochla - kierujący programami akademickimi koncernu IBM w Europie Środkowo-Wschodniej, dr Jerzy Kotowski z Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki PWr oraz prof. Andrzej Dziedzic – dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. W ramach spotkania studenci, doktoranci i pracownicy z Zakładu prezentują swoje wyniki pomiarów mikro- i nanoelektronicznych przyrządów z uwzględnieniem potencjalnych możliwości zastosowania opracowywanych w zakładzie metod pomiarowych do badań prowadzonych w laboratoriach IBM.
Szczegółowy program spotkania zamieszczony jest na stronach SSN SPENT.
Spotkanie zrelacjonował również „Pryzmat”: Seminarium z przedstawicielką IBM.

Wizyta Anny Topol


8–9 lipca 2013
Na zaproszenie grupy TEAM FoMaMet gości w naszych laboratoriach prof. Phil Prewett, pionier badań z użyciem skupionej wiązki jonów (ang. focused ion beam, FIB) i wybitny specjalista w dziedzinie wytwarzania i diagnostyki nanostruktur. Po zapoznaniu się z naszymi laboratoriami prof. Prewett uczestniczy w sesjach naukowych, podczas których członkowie zespołu TEAM FoMaMet prezentują wyniki swoich prac. Na koniec przybliża również zagadnienia, którymi sam na co dzień się zajmuje.
Szczegółowy program wizyty na stronach projektu TEAM FoMaMet.
Relacja ze spotkania ukazała się także w „Pryzmacie”: Prof. Phil Prewett na PWr.

Wizyta prof. Phila Prewetta


3 lipca 2013
W ramach zebrania Zakładu dwaj jego pracownicy prezentują podsumowanie swoich prac badawczych z ostatnich 4 lat: dr inż. Grzegorz Jóźwiak w zakresie przetwarzania sygnałów w nanotechnologii i technice mikrosystemów, zaś dr inż. Jarosław Serafińczuk – dotyczących zaawansowanych metod dyfraktometrii rentgenowskiej.


10–13 czerwca 2013
Miło nam poinformować, że w konkursie Młodzi pracownicy nauki w grupie tematycznej Zastosowania układów elektronicznych, organizowanym podczas XII Krajowej Konferencji Elektroniki w Darłówku Wschodnim, za najlepszą pracę uznano prezentację plakatową pt. „Szerokopasmowy układ detekcji i pomiaru wychyleń struktur MEMS i NEMS” prezentowaną przez inż. Karolinę Orłowską, przygotowaną we współpracy z mgr. inż. Michałem Świątkowskim, inż. Piotrem Kunickim, inż. Piotrem Słupskim oraz dr inż. Anną Sankowską.


17 maja 2013
Na zebraniu Zakładu inż. Wojciech Majstrzyk prezentuje wyniki swoich prac w referacie pt. „Elektromagnetyczna aktuacja wychylenia układów MEMS”.


10 maja 2013
Podczas zebrania Zakładu oraz zespołu TEAM FoMaMet referat pt. „Pomiar stałych sprężystości mikromostków cienkowarstwowych” przedstawia mgr inż. Magdalena Moczała, doktorantka z Zakładu.


16-20 kwietnia 2013
Mamy przyjemność poinformować, że doktoranci z Zakładu: mgr inż. Konrad Nieradka (referat pt. „Belki mikromechaniczne jako platforma czujnikowa dla diagnostyki chemicznej i biomedycznej”) i mgr inż. Grzegorz Wielgoszewski (referat pt. „Skaningowa mikroskopia termiczna jako narzędzie do ilościowej charakteryzacji właściwości cieplnych nanostruktur”) zostali wyróżnieni II nagrodami w konkursie SPIE na najlepszy komunikat przedstawiony przez studenta lub doktoranta na XI Konferencji Naukowej „Technologia Elektronowa” ELTE 2013.


12 kwietnia 2013
Na zebraniu Zakładu inż. Piotr Słupski przedstawia referat pt. „Przetwarzanie sygnałów stosowane przy wibrometrze”.


20-22 marca 2013
Z radością informujemy, że podczas odbywających się w Dreźnie warsztatów Nanobrücken Dresden. A Nanomechanical Testing Workshop & Hysitron User Meeting, mgr inż. Magdalena Moczała otrzymała nagrodę dla najlepszej prezentacji posterowej za plakat pt. „Mechanical property measurements of double-clamped elastic beam using atomic force microscopy”. Warsztaty zostały zorganizowane przez firmę Hysitron we współpracy z Drezdeńskim Klastrem Nanoanalizy Fraunhofera (DFCNA) oraz Drezdeńskim Centrum Nanoanalizy (DNC) Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.


18 marca 2013
W naszych laboratoriach badawczych gościmy dr. Odena L. Warrena, dyrektora działu badawczo-rozwojowego firmy Hysitron, produkującej zaawansowane systemy pomiaru właściwości mechanicznych nanostruktur.

Wizyta Odena L. Warrena (Hysitron) Wizyta Odena L. Warrena (Hysitron) Wizyta Odena L. Warrena (Hysitron) Wizyta Odena L. Warrena (Hysitron) Wizyta Odena L. Warrena (Hysitron)


14 lutego 2013
Podczas zebrania Zakładu referat pt. „Analiza rys na powierzchni kryształów GaN” przedstawia dr inż. Jarosław Serafińczuk, pracownik Zakładu.


1 lutego 2013
Na zebraniu Zakładu gościmy naszych współpracowników z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, mgr Agnieszkę Kelman i mgr. Krzysztofa Sozańskiego, dzięki którym dowiadujemy się „Jak zmierzyć energię aktywacji za pomocą reometru” oraz jak zrozumieć i zmierzyć lepkość w skali nano („Viscosity at the nanoscale – how and why?”). Dziękujemy!

Goście z IChF PAN Goście z IChF PAN


10 stycznia 2013
Na pierwszym zebraniu Zakładu w roku 2013 dr inż. Tomasz Piasecki, pracownik Zakładu, przedstawia podsumowanie swych prac badawczych i dydaktycznych, prowadzonych w latach 2008–2012.


19 grudnia 2012
Podczas gali, która odbywa się w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, mgr inż. Magdalena Moczała, doktorantka z Zakładu, odbiera nagrodę II stopnia w XXI Konkursie im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie optoelektroniki, o czym z radością informujemy. W konkursie organizowanym przez Polski Komitet Optoelektroniki nagrodzonych i wyróżnionych zostało w sumie 10 absolwentów Politechniki Wrocławskiej. Szczegółowe wyniki zamieszczone są na stronach PKOpto.

Gala XXI Konkursu im. Profesora Adama Smolińskiego Gala XXI Konkursu im. Profesora Adama Smolińskiego


18 grudnia 2012
W ramach zebrania Zakładu dr inż. Jarosław Serafińczuk, pracownik Zakładu, przybliża zagadnienia krystalograficzne związane ze strukturą grafenu.


23 listopada 2012
Podczas zebrania Zakładu referat pt. „O kalibracji skaningowego mikroskopu termicznego” przedstawia mgr inż. Grzegorz Wielgoszewski, doktorant z Zakładu.


9 listopada 2012
W ramach zebrania Zakładu słuchamy referatu mgr. inż. Piotra Pałetki, doktoranta z Zakładu, pt. „Nanodruty FinFET”.


19 października 2012
Na zebraniu Zakładu gościmy dr. inż. Andrzeja Sikorę z Instytutu Elektrotechniki we Wrocławiu, który wygłasza referat pt. „Zastosowanie mikroskopii sił atomowych w ocenie wpływu promieniowania świetlnego na właściwości powierzchni materiałów w mikro- i nanoskali”. Ponadto wraz ze SPENT-em dołączamy się do apelu: pomóżmy Mai.


12 października 2012
Podczas zebrania Zakładu referat pt. „Element stałofazowy i jego modelowanie siecią RC” przedstawia dr inż. Tomasz Piasecki, pracownik Zakładu.


7-8 sierpnia 2012
W naszych progach gościmy dr Annę Topol z IBM Thomas J. Watson Research Center w Yorktown Heights (USA) i z tej okazji odbywa się seminarium, podczas którego siedmioro studentów i doktorantów z Zakładu prezentuje swoje osiągnięcia związane z nietypowymi metodami pomiarowymi. Szczegółowy program na stronach SPENT-u. Zapraszamy również do tamtejszej galerii: seminarium w SPENT-owej galerii.

Wizyta Anny Topol


6 czerwca 2012
Mamy zaszczyt gościć w Zakładzie prof. Petera M. Narinsa z Wydziału Biologii Zintegrowanej i Fizjologii oraz Ekologii i Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (Integrative Biology & Physiology and Ecology & Evolutionary Biology, UCLA), który w ramach zebrania Zakładu przedstawia referat pt. „Synergy with & Learning from Nature: Bio-inspired Design”, dotyczący badań komunikacji ultradźwiękowej pewnych gatunków żab i związanych z nią różnic w budowie organu słuchu.
Garść szczegółów także na stronach SPENT-u.

Wizyta Petera M. Narinsa Wizyta Petera M. Narinsa Wizyta Petera M. Narinsa


18 maja 2012
Prof. dr hab. inż. Zbigniew W. Kowalski, pracownik Zakładu, w referacie pt. „Podstawy techniki jonowej” wprowadza w nas w tajniki zagadnień związanych z wykorzystaniem jonów w technologii mikroelektronicznej.


8 maja 2012
Na zebraniu Zakładu z gościnnym referatem występuje mgr Grzegorz Guła z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który w ramach przygotowań do obrony doktoratu przedstawia prezentację pt. „Wykorzystanie nowych metod badawczych do oznaczania wzrostu mikrofilmu bakteryjnego”, dotyczącą prac prowadzonych we współpracy z Zakładem. Gościmy też promotorów prelegenta: dr hab. Zuzannę Drulis-Kawę z Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii IGiM UWr oraz dr. hab. Jana Gutowskiego, prof. UWr, z Zakładu Fizykochemii Drobnoustrojów IMiG UWr.

Wykład Grzegorza Guły


16-17 kwietnia 2012
W laboratoriach Zakładu gościmy dr. inż. Piotra Cabana z grupy dr. inż. Włodzimierza Strupińskiego z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Do pomiarów przywiezionych przez Gościa próbek zaprzęgamy 4 mikroskopy sił atomowych, obsługiwane przez Magdalenę Moczałę, Krzysztofa Gajewskiego, Daniela Kopca i Grzegorza Wielgoszewskiego. Znajdujemy też chwilę na wieczorny spacer po Wrocławiu w większym gronie.

Wizyta Piotra Cabana Wizyta Piotra Cabana Wizyta Piotra Cabana Wizyta Piotra Cabana 


27 kwietnia 2012
Dr inż. Tomasz Piasecki, pracownik Zakładu, przedstawia na zebraniu Zakładu referat pt. „Kamerton kwarcowy jako elektrochemiczny czujnik impedancyjny”.


5 kwietnia 2012
Na zebraniu Zakładu doktorant mgr inż. Piotr Pałetko w referacie „Nanodruty i ISFET-y” przedstawia wstępne wyniki swoich badań.


30 marca 2012
Na kolejnym zebraniu Zakładu referat pt. „Metrologia ostrza” przedstawia dr inż. Grzegorz Jóźwiak, pracownik Zakładu.


22-23 marca 2012
Odbywa się Jubileusz 10-lecia Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, w ramach którego Zakład - wraz z pozostałymi sześcioma zakładami wydziałowymi - prezentuje swoje osiągnięcia w foyer w budynku A-1. Ponadto wśród prezentujących się kół naukowych jest SSN SPENT z gwiazdami TVP Wrocław - robożuczkami.
Więcej informacji na stronach SPENT-u.

Jubileusz 10-lecia WEMiF Jubileusz 10-lecia WEMiF Jubileusz 10-lecia WEMiF Jubileusz 10-lecia WEMiF 


15-17 marca 2012
W schronisku PTTK „Samotnia” odbywa się kolejne w cyklu seminarium 7th Dachshund Workshop AFM-based Nanoscale Analysis, na którym Studenckie Stowarzyszenie Naukowe SPENT, działające przy Zakładzie, gości prof. Lukasa Enga z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz prof. Ehrenfrieda Zschecha z Instytutu Badań Nieniszczących Fraunhofera w Dreźnie, którzy - jak zwykle - przybywają do nas wraz z reprezentantami swoich zespołów badawczych. Korzystamy ze wspaniałej pogody, ale przede wszystkim z niepowtarzalnej możliwości wymiany doświadczeń i prezentacji wyników badań. Zapraszamy do obejrzenia galerii na stronach SSN SPENT: 7th Dachshund Workshop!
Szczegółowy program spotkania i inne o nim informacje – na stronach SPENT-u.

7th Dachshund Workshop w Samotni 7th Dachshund Workshop w Samotni 7th Dachshund Workshop w Samotni


2 marca 2012
Dr inż. Przemysław Szecówka, pracownik Zakładu, wygłasza na zebraniu Zakładu referat pt. „Interfejs ethernet w FPGA, czyli łączenie amatorskich konstrukcji cyfrowych z komputerem przez kartę sieciową”.


15 lutego 2012
Na Wydział po raz kolejny z wizytą przybywa grupa uczniów z Technikum Elektronicznego z ZSZiL w Zgorzelcu. W promocji Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki biorą udział m.in. doktoranci i studenci z Zakładu. Uczniowie wykonują ćwiczenia w Laboratorium Układów Elektronicznych, a ponadto oglądają Laboratorium Mikroskopii Bliskich Oddziaływań oraz Laboratorium Optoelektroniki i Techniki Światłowodowej.

Wizyta uczniów z ZSZiL w Zgorzelcu Wizyta uczniów z ZSZiL w Zgorzelcu Wizyta uczniów z ZSZiL w Zgorzelcu


1 lutego 2012
Odbywa się obrona rozprawy doktorskiej pt. „Algorytmy szybkiego pomiaru impedancji w zakresie małych i bardzo małych częstotliwości w badaniach materiałów i struktur elektronicznych”, przygotowanej przez mgr. inż. Marcina Dudka, doktoranta z Zakładu, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Karola Nitscha. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki (Politechnika Gdańska) oraz prof. dr hab. inż. Jan Felba (WEMiF PWr). Z radością informujemy, że praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.


27 stycznia 2012
Odbywa się zebranie Zakładu, na którym rozważamy drgania kamertonów kwarcowych w ramach referatu pt. „Drgania mas sprzężonych”, przygotowanego przez prof. Teodora Gotszalka, kierownika Zakładu.


16 grudnia 2011
Z wizytą na Wydział przyjeżdża grupa uczniów z Technikum Elektronicznego w Lubaniu. Wśród odwiedzanych laboratoriów są między innymi laboratoria Zakładu: laboratorium mikroskopii bliskich oddziaływań i laboratorium techniki światłowodowej.


15 grudnia 2011
W Warszawie odbywa się gala XX Konkursu im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki, organizowanego przez Polski Komitet Optoelektroniki. Z wielką radością informujemy, że dwie I nagrody otrzymali doktoranci z Zakładu: mgr inż. Zuzanna Kowalska i mgr inż. Adam Piotrowicz. Znaleźli się tym samym w gronie pięciorga nagrodzonych w konkursie absolwentów Wydziału. Szczegółowe wyniki na stronach PKOpto oraz WEMiF.


28 października 2011
Przygotowujący się do zakończenia przewodu doktorant z Zakładu, mgr inż. Michał Zielony, wygłasza na zebraniu Zakładu referat pt. „Ciągła spektroskopia sił – technika pomiarowa”.


21 października 2011
W laboratoriach Wydziału gości grupa licealistów z Ostrowa Wielkopolskiego. Odwiedzają między innymi laboratoria Zakładu: laboratorium mikroskopii bliskich oddziaływań i laboratorium techniki światłowodowej. Zdjęcia z wizyty zobaczyć można w galerii SSN SPENT: wizyta z Ostrowa Wlkp.


14 października 2011
Na zebraniu Zakładu dr inż. Jarosław Serafińczuk, pracownik Zakładu, przedstawia referat pt. „Niestandardowe metody pomiaru i analizy materiałów przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej”.


30 września 2011
Po zakończonej wizycie uczniów z Rakowic odbywa się zebranie Zakładu, podczas którego nasz niedawny pracownik, dr inż. Mirosław Woszczyna z Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Brunszwiku (Niemcy), wygłasza referat pt. „Quantum Hall effect in graphene”, dotyczący prowadzonych przez niego badań nad opracowaniem wzorca rezystancji.


30 września 2011
Mamy przyjemność gościć w laboratoriach Zakładu grupę uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich, którzy wraz z opiekunami, Panami Wiktorem Mieszczanowiczem i Ryszardem Jędralem, wizytę na Politechnice Wrocławskiej składają na zaproszenie prof. dr. hab. inż. Pawła Kafarskiego. Nam przypadła w udziale promocja Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki: po krótkiej prezentacji informacyjnej o Wydziale uczniowie oglądają laboratoria mikroskopii bliskich oddziaływań oraz techniki światłowodowej. Szczegółowe informacje i więcej zdjęć na stronach SSN SPENT: ZSET z wizytą na WEMiF.

PWizyta uczniów z ZSET w Rakowicach Wielkich Wizyta uczniów z ZSET w Rakowicach Wielkich Wizyta uczniów z ZSET w Rakowicach Wielkich Wizyta uczniów z ZSET w Rakowicach Wielkich


28 września 2011
Podczas seminarium wydziałowego mgr inż. Marcin Dudek, doktorant z Zakładu, wygłasza referat pt. „Algorytmy szybkiego pomiaru impedancji w zakresie małych i bardzo małych częstotliwości w badaniach materiałów i struktur elektronicznych”, związany z zamknięciem przewodu doktorskiego.


23 września 2011
Odbywa się zebranie Zakładu, na którym mgr inż. Konrad Chabowski, doktorant z Zakładu, wygłasza referat pt. „Mikroczujniki impedancyjne w pomiarach biologicznych”.


17 września 2011
W ramach Pikniku Mikroelektronicznego, organizowanego przez pracowników Wydziału w budynku M-6 w związku z trwającym XIV Dolnośląskim Festiwalem Nauki, członkowie Studenckiego Stowarzyszenia Naukowego SPENT przygotowują stanowisko pokazowe nt. „Polowanie na atomy - oglądanie nanoświata w trzech wymiarach”. Więcej informacji na stronach SSN SPENT: SPENT na XIV DFN.


16 września 2011
Na zebraniu Zakładu gościmy dr. inż. Macieja Wawrzyniaka z Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, który przedstawia referat pt. „Pomiary elektryczne nanozłączy”.


14 września 2011
Podczas seminarium wydziałowego mgr inż. Grzegorz Małozięć, doktorant z Zakładu, wygłasza referat pt. „Właściwości i zastosowania nanomechanicznych przetworników pomiarowych”, co jest związane z otwarciem jego przewodu doktorskiego.


8 września 2011
Odbywa się pierwsze z cyklu na rok akademicki 2011/2012 zebranie Zakładu. Referat pt. „Właściwości i zastosowania nanomechanicznych przetworników pomiarowych” wygłasza mgr inż. Grzegorz Małozięć, doktorant z Zakładu.


7 września 2011
Przyjmujemy w Zakładzie delegację doktorantek z Państwowego Uniwersytetu Radiotechnicznego w Riazaniu (Rosja), odwiedzającym nasz Wydział pod opieką prof. Michaiła Czyrkina, kierownika Katedry Urządzeń Elektronicznych na Wydziale Elektroniki PUR. Nasi goście zapoznają się z używanymi w naszych laboratoriach systemami pomiarowymi, jak również mają możliwość przećwiczenia z nami niektórych podstawowych procedur pomiarowych.

Piotr Pałetko z gośćmi w laboratorium 014 Tomasz Piasecki z gośćmi w laboratorium 401 Grzegorz Wielgoszewski z gośćmi w laboratorium 015 Grzegorz Małozięć z gośćmi w laboratorium 004


6 lipca 2011
Odbywa się obrona rozpraw doktorskich dwóch doktorantów Zakładu: mgr. inż. Mateusza Wrońskiego („Badanie zawiesin mikroorgranizmów metodą spektroskopii impedancyjnej”) i mgr. inż. Pawła Zawieruchy („Właściwości i zastosowanie matryc dźwigni sprężystych w mikroskopii sił atomowych”). Recenzentami prac byli odpowiednio: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko (Politechnika Warszawska) i dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. PWr (WEMiF PWr) oraz dr hab. inż. Irena Zubel, prof. PWr (WEMiF PWr) i dr hab. inż. Jacek Marczewski (Instytut Technologii Elektronowej). Miło nam poinformować, że praca mgr. inż. Pawła Zawieruchy została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

Mateusz Wroński i Paweł Zawierucha przyjmujący gratulacje Mateusz Wroński i Paweł Zawierucha przyjmujący gratulacje


27–29 maja 2011
W DPT „Limba” w Karpaczu odbywa się Wiosenna Szkoła Naukowa: Technika Mikrosystemów i Biotechnologia. Udział biorą współpracujące z Zakładem zespoły z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Szczegółowy program oraz zdjęcia zamieszczone są na stronach Studenckiego Stowarzyszenia Naukowego SPENT.


13 kwietnia 2011
Podczas seminarium wydziałowego referaty związane z otwarciem przewodu doktorskiego wygłasza dwóch doktorantów z Zakładu: mgr inż. Daniel Kopiec („Właściwości i zastosowania układów mikro- i nanomechanicznych w pomiarach nanosił”) i mgr inż. Piotr Pałetko („Nowoczesne narzędzia dla analityki chemicznej na bazie układów mikromechanicznych i nanoelektronicznych”).


8 kwietnia 2011
Odbywa się otwarte zebranie Zakładu, podczas którego świętujemy Jubileusz Prof. Romana Szelocha, wieloletniego pracownika Katedry Elektroniki, Instytutu Technologii Elektronowej, Instytutu Techniki Mikrosystemów i Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Zebranie prowadzi prof. Andrzej Dziedzic, dziekan WEMiF. Wśród gości są m.in. JM Rektor PWr prof. Tadeusz Więckowski, dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Elektrotechniki prof. Bolesław Mazurek, dziekan Wydziału Elektroniki prof. Jan Zarzycki. Wszyscy goście podpisują się na podarowanej prof. Romanowi Szelochowi skrzynce jabłuszek.

Jubileusz prof. Romana Szelocha Jubileusz prof. Romana Szelocha Jubileusz prof. Romana Szelocha Jubileusz prof. Romana Szelocha Jubileusz prof. Romana Szelocha


7 marca 2011
Z przyjemnością informujemy, że jedyne w tym roku stypendium fundowane przez firmę Transfer Multisort Elektronik otrzymał Wojciech Andreasik, realizujący w Zakładzie pod kierunkiem dr. inż. Grzegorza Jóźwiaka pracę dyplomową pt. „Karta akwizycji sygnału wideo na bazie układu FPGA dla skaningowego mikroskopu elektronowego”.


2–5 marca 2011
W ośrodku „Radość” w Szklarskiej Porębie po raz 12. odbywa się Ogólnopolskie Seminarium Techniki Jonowe, połączone z II Zimową Szkołą Nanoinżynierii Powierzchni TJ&nanoIP 2011, organizowane przez Zakład we współpracy z Uniwersystetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Polskim Towarzystwem Próżniowym. W ramach seminarium odbywają się warsztaty kół naukowych studentów i doktorantów oraz prezentacja technik pomiarowych mikroskopii bliskich oddziaływań oraz spektroskopii impedancyjnej, stosowanych w Zakładzie z wykorzystaniem systemów własnej konstrukcji. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na tej stronie.


21–25 lutego 2011
W ramach programu wykładów profesorów wizytujących, będącego częścią projektu „Młoda Kadra”, przyjeżdża do Wrocławia prof. Ivo W. Rangelow, jeden z najbliższych współpracowników Zakładu. Wygłosza cykl wykładów pt. „Top-down lithography and nanofabrication in modern nanotechnology”. Spotkania odbywają się w dniach 21–25 lutego 2011, w godzinach 15–17, w s. 0.38 w budynku C-13. Wykłady przeznaczone są w szczególności dla doktorantów, ale słuchaczami są również studenci, zwłaszcza ci zainteresowani najnowocześniejszymi metodami wytwarzania MEMS i NEMS.

Wykłady prof. Ivo W. Rangelowa Wykłady prof. Ivo W. Rangelowa Wykłady prof. Ivo W. Rangelowa Wykłady prof. Ivo W. Rangelowa


28 stycznia 2011
W ramach zebrania Zakładu mgr inż. Daniel Kopiec wygłasza referat pt. „Pomiary sił za pomocą dźwigni mikromechanicznych. Badania wstępne”.


26 stycznia 2011
W ramach seminarium wydziałowego mgr inż. Mateusz Wroński, doktorant z Zakładu, przedstawia referat pt. „Badanie zawiesin mikroorganizmów metodą spektroskopii impedancyjnej”, związany z zamknięciem przewodu doktorskiego.


21 stycznia 2011
Na zebraniu Zakładu dr inż. Tomasz Piasecki oraz mgr inż. Karol Waszczuk przedstawiają referat pt. „Kamertony piezoelektryczne jako czujniki gęstości, masy i lepkości, czyli widelec w wodzie”.


19 stycznia 2011
Odbywa się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Masalskiej pt. „Badania właściwości samoorganizujących się warstw molekularnych metodami mikroskopii bliskich oddziaływań”. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. inż. Maria Dąbrowska-Szata (WEMiF PWr) oraz dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański). Miło nam poinformować, że praca została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

Agata Masalska podczas obrony pracy doktorskiej Pani Doktor z Promotorem, Recenzentami i kolegami z SSN SPENT


17 grudnia 2010
Przyjmujemy wizytę prof. Ehrenfrieda Zschecha z zespołem z drezdeńskiego oddziału Instytutu Badań Nieniszczących Fraunhofera (Fraunhofer IZFP-D). Najnowsze obszary naszych badań krótko prezentują: dr inż. Tomasz Piasecki, mgr inż. Grzegorz Małozięć, mgr inż. Konrad Nieradka, mgr inż. Piotr Pałetko, mgr inż. Michał Świątkowski, mgr inż. Grzegorz Wielgoszewski i mgr inż. Michał Zielony. Na koniec wymieniamy się świąteczno-noworocznymi życzeniami.

Wizyta prof. E. Zschecha w lab. 012 Wizyta prof. E. Zschecha w lab. 401 Wizyta prof. E. Zschecha w lab. 213 Wizyta prof. E. Zschecha w ZMMiN


10 grudnia 2010
W Zakładzie odbywa się spotkanie sprawozdawcze z pierwszego roku realizacji projektu „Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku – modelowanie i monitoring zagrożeń” POIG.01.03.01-02-002/08 Podzadanie 5.3 Matryca bioczujników na bazie wag kwarcowych i czujników impedancyjnych.
Doktoranci z Zakładu: mgr inż. Michał Świątkowski, mgr inż. Karol Waszczuk i mgr inż. Mateusz Wroński, a także dr inż. Grzegorz Jóźwiak przedstawiają wyniki prac prowadzonych wspólnie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu (dr Jacek Rybka), Uniwersytetem Wrocławskim (dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa) oraz Instytutem Technologii Elektronowej w Warszawie (dr inż. Piotr Grabiec).

Uczestnicy spotkania z kierownictwem projektu CiS Tomasz Piasecki prezentuje stanowisko pomiarowe rozwijane w projekcie CiS


1-5 grudnia 2010
W Zakopanem odbywa się VI Seminarium "Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań" STM/AFM 2010, w którym bierze udział 13-osobowa reprezentacja Zakładu. Przedstawiamy 3 referaty ustne oraz 12 prezentacji plakatowych.


15 listopada 2010
Z przyjemnością informujemy, że wśród 10 najlepszych absolwentów Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki w roku akademickim 2009/2010 znalazło się 5 dyplomantów Zakładu (w nawiasach promotorzy prac dyplomowych): Wojciech Buszko i Marcin Zając (dr inż. Przemysław Szecówka), Jan Skwierczyński (dr inż. Jacek Radojewski), Mariusz Rusiniak (dr inż. Grzegorz Jóźwiak) oraz Jakub Pietrucha (dr inż. Jarosław Serafińczuk).


28-30 września 2010
Pracownik Zakładu, dr inż. Grzegorz Jóźwiak, wygłasza wykłady pt. "Microcantilever-based biochemical sensors" w ramach szkoły letniej "Lab-on-a-Chip in medical diagnostics", organizowanej przez Instytut Biotechnologii Politechniki Warszawskiej. Towarzyszą mu doktoranci z Zakładu: Daniel Kopiec, Konrad Nieradka, Grzegorz Wielgoszewski i Michał Zielony, którzy przedstawiają sprzęt pomiarowy skonstruowany w Zakładzie.

Dr inż. Grzegorz Jóźwiak podczas wykładu Daniel Kopiec i Konrad Nieradka podczas prezentacji sprzętu


22-25 września 2010
Odbywa się konferencja ELTE-IMAPS 2010, której Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki PWr jest organizatorem. W dniach 23-24 września w budynku C-13 otwarte jest stoisko Zakładu, na którym uczestnicy konferencji mogą obejrzeć konstruowaną w naszych laboratoriach aparaturę pomiarową, w tym mikroskop sił atomowych z systemem do nanolitografii, głowicę pomiarową matrycy czujników biochemicznych, układ pomiarów szumowych mikrodźwigni piezorezystywnych, aparaturę do pomiarów impedancyjnych oraz mikropieczątki.


31 sierpnia 2010
Doktoranci z Zakładu, mgr inż. Michał Świątkowski oraz mgr inż. Grzegorz Wielgoszewski, decyzją Prezydenta Wrocławia otrzymali stypendia w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego, prowadzonego przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.


12 lipca 2010
Podczas zebrania Zakładu mgr inż. Marcin Dudek przedstawia referat pt. "Cyfrowa analiza sygnału w pomiarach impedancji".


30 czerwca 2010
W ramach seminarium wydziałowego mgr inż. Agata Masalska przedstawia wyniki swoich badań w referacie pt. "Badania właściwości samoorganizujących się warstw molekularnych metodami mikroskopii bliskich oddziaływań", związanym z zamknięciem przewodu doktorskiego.


29 czerwca 2010
Podczas seminarium wydziałowego mgr inż. Paweł Zawierucha wygłasza referat pt. "Właściwości i zastosowanie matryc dźwigni sprężystych w mikroskopii sił atomowych", związany z zamknięciem przewodu doktorskiego.


18 czerwca 2010
Mgr inż. Paweł Zawierucha przedstawia w ramach zebrania Zakładu referat pt. "Pomiary powierzchni z zastosowaniem matryc dźwigni sprężystych".


23-25 kwietnia 2010
W Karpaczu odbywa się 5th Dachshund Workshop, połączony z VI Wiosennym Wyjazdowym Seminarium Naukowym SSN SPENT. Z gościnnymi referatami występują: dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa (Instytut Genetyki i Mikrobiologii UWr), dr inż. Piotr Grabiec (Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa), dr Jacek Rybka (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN) oraz prof. Ehrenfried Zschech (Fraunhofer IZFP, Drezno).


24 marca 2010
Na seminarium wydziałowym dwaj doktoranci naszego Zakładu przedstawiają tezy swoich przyszłych prac doktorskich. Są to mgr inż. Karol Waszczuk (referat pt. "Macierze mikroczujników na bazie kamertonów piezoelektrycznych do badań biochemicznych i mikrobiologicznych") oraz mgr inż. Michał Zielony (referat pt. "Wysokorozdzielcza analiza właściwości mechanicznych powierzchni prowadzona zaawansowanymi metodami mikroskopii bliskich oddziaływań").


3 marca 2010
Podczas seminarium wydziałowego mgr inż. Grzegorz Wielgoszewski wygłasza referat pt. "Badania właściwości termicznych i termoelektrycznych nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddziaływań", związany z otwarciem przewodu doktorskiego.


1 lutego 2010
Na zebraniu Zakładu przedstawione są dwa referaty:
- mgr inż. Agaty Masalskiej pt. "Badania warstw samoorganizujących się metodami mikroskopii bliskich oddziaływań",
- mgr. inż. Piotra Pałetki pt. "Miniaturowe czujniki chemiczne i funkcjonalizacja ich powierzchni".


8 stycznia 2010
W ramach zebrania Zakładu mgr inż. Mateusz Wroński przedstawia referat pt. "Pomiary zawiesin bakteryjnych metodą spektroskopii impedancyjnej".


18 grudnia 2009
Podczas zebrania Zakładu referat pt. "Wielodźwigniowe pomiary topografii powierzchni" przedstawia mgr inż. Paweł Zawierucha.


4 grudnia 2009
Na zebraniu Zakładu gościnne wystąpienie pt. "Scanning capacitance microscopy in investigation of micro- and nanostructures" przestawia dr Stefan Lanyi z Instytutu Fizyki Słowackiej Akademii Nauk.


2-3 grudnia 2009
Doktoranci Zakładu wraz ze studentami ze Studenckiego Stowarzyszenia Naukowego SPENT składają wizytę w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej oraz w Instytucie Technologii Elektronowej w Piasecznie. Relacja i zdjęcia z wyjazdu są dostępne na stronach SPENT-u.


20 listopada 2009
W ramach zebrania Zakładu referat nt. "Laserowa wibrometria dopplerowska" wygłasza dr inż. Przemysław Szecówka.


18 listopada 2009
Na seminarium wydziałowym mgr inż. Konrad Nieradka prezentuje referat pt. "Badania i właściwości czujników biochemicznych na bazie macierzy mikrodźwigni sprężystych", związany z otwarciem przewodu doktorskiego.


6 listopada 2009
Prof. Roman Szeloch przedstawia na zebraniu Zakładu referat pt. "O dokładności i rozdzielczości pomiaru".


4 listopada 2009
Odbywa się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mirosława Woszczyny pt. "Właściwości i zastosowanie mikromechanicznych dźwigni sprężystych ze zintegrowanymi aktuatorami wychylenia i detektorami ugięcia w mikroskopii bliskich oddziaływań".


19 marca 2009
W ramach roboczego zebrania Zakładu Krzysztof Gajewski, student WEMiF, przedstawia referat pt. "Fulereny i nanorurki węglowe do zastosowań w elektronice". Dodatkowo omówione zostają sprawy bieżące.


4-7 marca 2009
W Szklarskiej Porębie odbywa się XI Seminarium "Techniki Jonowe" połączone z I Zimową Szkołą Nanoinżynierii Powierzchni, którego ZMMiN jest głównym organizatorem.


22 stycznia 2009
W s. 212/C-2 ma miejsce szybkie szkolenie z obsługi programu AutoCAD Mechanical, prowadzone przez mgr. inż. Grzegorza Grucę.


16 stycznia 2009
Odbywa się zebranie Zakładu, a w jego programie wystąpienie mgr. inż. Mateusza Wrońskiego oraz omówienie spraw bieżących.


12 stycznia 2009
W ramach roboczego zebrania Zakładu słuchamy wystąpienia mgr. Pawła Wrzoska z Politechniki Warszawskiej pt. "Mikrosystem optoelektroniczny do badania próbek o nanolitrowych objętościach z wykorzystaniem kapilar optycznych".


19 grudnia 2008
O godz. 13:15 w s. 203/C-2 rozpoczęło się świąteczno-noworoczne zebranie Zakładu. Spotykamy się przy choince, opłatku, herbacie i słodyczach przede wszystkim po to, by złożyć sobie wzajemnie życzenia, zanim rozpocznie się bożonarodzeniowa przerwa.