Dydaktyka

Dydaktyka

Laboratoria dydaktyczne będące pod opieką Zakładu

Laboratorium Układów Elektronicznych s. 203/C-2
Laboratorium Metrologii s. 401b/C-2
Laboratorium Półprzewodników, Dielektryków i Magnetyków s. 401b/C-2
Wydziałowe Laboratorium Techniki Światłowodowej s. 410/C-2, s. 414/C-2

Wykłady