pwr Politechnika Wrocławska emif Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Zakład Techniki Jonowej
jz Kierownik Zakładu
prof. dr inż. Jerzy Zdanowski
e-mail: jerzy.zdanowski@pwr.wroc.pl
C-2 p.204 tel.(0 71) 320 2565

Tematyka badawcza obejmuje:
Do osiągnięć Zakładu należą m.in.:
Zakład dysponuje:
Jonowiązkowe urządzenie do preparatyki mikroskopowej UPM-2.
Jonowiązkowe urządzenie do preparatyki mikroskopowej UPM-2.


Jarzeniowe Źródło jonów wraz z blokiem sterującym.
Jarzeniowe Źródło jonów wraz z blokiem sterującym.


Zakład oferuje: